Termeni si conditii

Definiții si Termeni

www.marryjane.ro

este denumirea comercială COMERCIAL SHSD S.R.L., persoană juridică de naționalitate română, având sediul social în Cluj, jud. Cluj Napoca Str.Tarnavelor nr. 34 camera 5. având număr de ordine în Registrul Comerțului J12/4186/2019, cod unic de înregistrare fiscala 41827871.

Vânzător – www.marryjane.ro

Client – poate fi orice persoana fizica care a împlinit vârsta de 18 ani/persoana juridica ce efectuează o comanda.

Utilizator – orice persoană fizică care are vârsta peste 18 ani sau este persoană juridică care se înregistrează/vizitează site-ul www.marryjane.ro

Cont – secțiunea din site formată dintr-o adresă de e-mail și o parolă care permite clientului transmiterea comenzii și care conține informații despre client privind istoricul comenzilor.

Produse și Servicii – orice produs sau serviciu menționat/selectat în comandă, care urmează să fie furnizate de către vânzător, client.

Comanda – un document electronic ce intervine ca forma de comunicare intre vânzător și client prin care clientul transmite vânzătorului, prin intermediul site-ului intenția sa de a achiziționa produse și servicii de pe site și sa efectueze plata acestora.

Contract – reprezintă contractul la distanta încheiat intre vânzător și client, fără prezenta fizica simultana a vânzătorului și a cumpărătorului.

Opinii – evaluarea scrisă de către client/beneficiar al unui produs/produse și servicii achiziționate prin intermediul site-ului www.marryjane.ro

Utilizarea abuziva – reprezintă utilizarea site-ului intr-un mod contrar practicii în domeniu, a reglementarilor și ale legislației în vigoare sau în orice alt mod care poate produce prejudicii www.marryjane.ro

UTILIZATORII/CLIENTII acestui site sunt rugați sa citească cu atenție termenii și condițiile de utilizare următoare.

Folosirea, incluzând vizitarea și cumpărarea produselor de pe site-ul www.marryjane.ro implică acceptarea și respectarea termenilor și condițiilor stabilite de către administratorii site-ului conform prevederilor legale. Pentru utilizarea în cele mai bune condiții a acestui site web, care este deținut și administrat de COMERCIAL SHSD S.R.L, se recomandă citirea cu atenție a termenilor și condițiilor de mai jos. Administratori acestui site își rezerva dreptul de a modifica termenii și condițiile oricând, fără nici un preaviz sau notificare. De aceea, va rugam sa reveniți pe aceasta pagina de fiecare data când utilizați site-ul. În acest sens va informăm ca fiecare accesare a site-ului reprezintă o acceptare expresa a termenilor și condițiilor de utilizare. Vizitarea și utilizarea acestui site se poate face numai dacă sunteți de acord cu aceste condiții de utilizare. În cazul în care nu sunteți de acord cu acești termeni și condiții, va rugam să încetați să mai accesați sau să folosiți în orice fel site-ul www.marryjane.ro

Produsele aflate în vânzare pe www.marryjane.ro sunt destinate persoanelor cu vârsta minima de 18 ani. Prin acceptarea Termenilor și Condițiilor acestui site (www.marryjane.ro) confirmați faptul ca aveți vârsta minima legala (18 ani) pentru comandarea acestor produse.

 1. PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Politică de Confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Considerăm asigurarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal ca un angajament fundamental marryjane.ro, prin urmare vom dedica toate resursele și eforturile necesare pentru a prelucra datele dumneavoastră în deplină concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”), precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul României. Întrucât unul dintre principiile esențiale ale acestui cadru legal, îl reprezintă transparența, am pregătit acest document prin care dorim să vă informăm despre modul în care colectăm, utilizăm, transferăm și protejăm datele des cu caracter personal atunci când interacționați cu noi în legătură cu produsele și serviciile noastre, inclusiv prin site-ul nostru web.

1.1. Ce date cu caracter personal prelucrează COMERCIAL SHSD S.R.L?

Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni, care se efectuează asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea, sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea,  restricționarea, blocarea, ștergerea, distrugerea, arhivarea.

Pentru a accesa website-urile COMERCIAL SHSD S.R.L, nu este nevoie sa ne furnizați niciun fel de date cu caracter personal.

În contextul desfășurării activității curente a COMERCIAL SHSD S.R.L, inclusiv derulării activității comerciale/contractuale, implicând achiziționarea de produse oferite pe website-ul www.marryjane.ro, precum și în contextul îndeplinirii obligațiilor legale, vă putem solicita  anumite date cu caracter personal.

În acest sens, COMERCIAL SHSD S.R.L va prelucra, printre altele, următoarele date cu caracter personal: numele și prenumele, telefon/fax, adresa de domiciliu/reședință, e-mail.

1.2. Consecințele refuzului furnizării datelor cu caracter personal

Dumneavoastră, în calitate de persoana vizată, sunteți obligați sa furnizați date complete, actualizate și corecte în vederea finalizării comenzilor online efectuate pe www.marryjane.ro.

Pentru a vă putea oferi anumite servicii specifice activității, COMERCIAL SHSD S.R.L va solicită datele cu caracter personal necesare prestării respectivelor servicii, iar refuzul de a furniza astfel de date poate determina imposibilitatea furnizării serviciilor COMERCIAL SHSD S.R.L.

Atunci când achiziționați un serviciu furnizat de COMERCIAL SHSD S.R.L, vom colecta date personale în legătura cu prestarea respectivelor servicii.

Prin citirea prezențelor prevederi, prin furnizarea datelor personale în vederea accesării serviciilor COMERCIAL SHSD S.R.L, dumneavoastră sunteți informat/sau va exprimați în mod expres consimțământul (va dați acordul) cu privire la prelucrarea datelor personale în conformitate cu dispozițiile legale privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date (legislația interna și dreptul comunitar-UE).

În cazul în care prelucrarea datelor nu mai este necesara pentru oferirea unui serviciu, pentru îndeplinirea unei obligații legale, și nici nu este justificată de un interes legitim al COMERCIAL SHSD S.R.L, dumneavoastră puteți refuza o astfel de prelucrare sau va puteți  retrage consimțământul dat anterior, refuzul urmând sa producă efecte pentru viitor.

1.3. Care sunt scopurile colectării datelor cu caracter personal?

Utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal doar în următoarele scopuri:

–              Furnizarea/livrarea produselor comandate prin intermediul site-ului www.marryjane.ro;

–              Derularea activității comerciale/contractuale a COMERCIAL SHSD S.R.L;

–              Facturarea și încasarea valorii serviciilor COMERCIAL SHSD S.R.L;

–              Gestionarea relațiilor cu clienții; comunicarea comercială cu clienții prîn orice mijloc de comunicare;

–              Îndeplinirea obligațiilor legale incidente;

–              Comunicarea cu organismele/autoritățile/instituțiile publice sau de interes public;

–              Activități de audit și control/supraveghere;

–              Arhivare, scopuri statistice;

–              Colectare debite/Recuperare debite restante;

–              Soluționarea disputelor și litigiilor, punerea în executare a unor hotărâri judecătorești, arbitrale, ordini judecătorești , etc.

COMERCIAL SHSD S.R.L va considera toate informațiile colectate de la dumneavoastră ca fiind confidențiale și nu le va partaja cu terți fără consimțământul dumneavoastră expres și anterior.

1.4. Cine sunt destinatarii datelor dumneavoastră cu caracter personal?

Destinatarii datelor pot fi chiar persoanele (vizate) care au furnizat datele personale, după cum urmează:

– Clienți persoane fizice ai COMERCIAL SHSD S.R.L (actuali, foști sau potențiali),reprezentanți/împuterniciți ai acestora, legali sau convenționali; (pentru scopul derulării raporturilor comerciale/contractuale);

– Furnizori, prestatori și alte entități juridice-parteneri de afaceri/contractuali ai COMERCIAL SHSD S.R.L, autorități/instituții publice;

Destinatarii (alții decât persoanele vizate) datelor pot fi:

– Autorități publice centrale și locale, autorități judecătorești, poliție, parchet (în limitele prevederilor legale, sau ca urmare a unor cereri expres formulate), societăți bancare, executori judecătorești,  societăți de asigurare și reasigurare, organizații de cercetare a pieței (scop statistic) etc.

În relația cu COMERCIAL SHSD S.R.L, dumneavoastră, beneficiați conform prevederilor legale aplicabile de următoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție și procesul individual automatizat.

1.5. Durata prelucrării datelor cu caracter personal

În vederea realizării scopului menționat, COMERCIAL SHSD S.R.L va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe toată perioada de desfășurare a activităților COMERCIAL SHSD S.R.L, până în momentul în care dumneavoastră, sau reprezentantul legal/convențional, veți exercita dreptul de opoziție/ de ștergere (cu excepția situației în care COMERCIAL SHSD S.R.L prelucrează datele în baza unei obligații legale sau justifica un interes legitim). Ulterior încheierii operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, dacă dumneavoastră sau reprezentantul legal/convențional nu veți exercita dreptul de opoziție/de ștergere, conform legii, aceste date vor fi arhivate de către COMERCIAL SHSD S.R.L pentru o durata de minim 2 ani sau pentru o durată stabilită printr-un alt cadru legal, sau vor fi distruse.

1.6. Ce masuri de siguranța sunt utilizate pentru protejarea datelor dumneavoastră?

Securitatea integrală a datelor transmise prin internet nu poate fi niciodată garantata. În timp ce COMERCIAL SHSD S.R.L depune toate eforturile în privința protejării datelor dumneavoastră personale, nu putem garanta în mod absolut securitatea datelor transmise către website-lu www.marryjane.ro. Orice transmisie de date se face pe riscul dumneavoastră. Odată ce primim informația referitoare la dumneavoastră, vom utiliza proceduri și masuri stricte de siguranța împotriva utilizării neautorizate, nelegale, distrugerii, pierderii accidentale sau divulgării datelor personale.

1.7. Care sunt drepturile dumneavoastră?

Prin citirea acestui document, dumneavoastră ați fost informat/ă cu privire la drepturile de care beneficiați, conform prevederilor legale aplicabile, respectiv: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție și procesul individual automatizat.  Totodată, atunci când prelucrarea se realizează pe consimțământ, dumneavoastră aveți dreptul, de a vă retrage consimțământul în orice moment în forma scrisă, adresată COMERCIAL SHSD S.R.L, în condițiile legislației aplicabile, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

Pentru celelalte scopuri, dumneavoastră aveți dreptul de a va opune, în orice moment, în mod gratuit, ca datele cu caracter personal pe care le furnizați către COMERCIAL SHSD S.R.L sa facă obiectul unei prelucrări, cu menționarea datelor și scopului avute în vedere, numai pentru motive întemeiate și legitime, legate de situația dvs. particulara, cu excepția cazurilor în care COMERCIAL SHSD S.R.L demonstrează că are motive legitime și imperioase care justifica prelucrarea și care prevalează intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau ca scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță. În caz de opoziție nejustificată, COMERCIAL SHSD S.R.L este îndreptățită să prelucreze în continuare datele în cauză.

Prin citirea acestui document dumneavoastră ați luat  la cunoștință și înțelegeți faptul că datele cu caracter personal furnizate către COMERCIAL SHSD S.R.L constituie elemente determinante pentru accesarea serviciilor oferite de COMERCIAL SHSD S.R.L prin intermediul site-ului www.marryjane.ro sau derularea activității comerciale/contractuale.

În cazul în care, dumneavoastră, direct sau prin reprezentant, vă exercitați drepturile menționate mai sus, în mod vădit nefondat, nejustificat sau excesiv, în special din cauza caracterului repetitiv, COMERCIAL SHSD S.R.L poate:

– fie să perceapă o taxă rezonabilă ținând cont de costurile administrative pentru furnizarea informațiilor sau a comunicării sau pentru luarea măsurilor solicitate;

– fie să refuze, să dea curs cererii.

De asemenea, dumneavoastră vă este recunoscut dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere și de a introduce o cale de atac judiciară.

Autoritatea Naționala pentru Supravegherea Datelor cu Caracter Personal din Romania

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 Sector 1, cod poștal 010336 București, Romania anspdcp@dataprotection.ro

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa prin e-mail sau prin intermediul unei cereri la adresa: info@www.marryjane.ro

Conform GDPR avem obligația ca în termen de maxim 30 de zile sa vă răspundem la cerere.

1.8. Cum vă puteți exercita drepturile dumneavoastră?

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa Specialistului de date personale din cadrul COMERCIAL SHSD S.R.L cu o cerere scrisă, datată și semnată la adresa de e-mail: info@www.marryjane.ro, sau la următoarea adresă de corespondentă: COMERCIAL SHSD S.R.L, cu sediul în Cluj, Cluj-Napoca Str.Tarnavelor nr. 34 camera 5, jud.Cluj, sub numărul J12/4186/2019, cod fiscal 41827871. Cererii se va atașa o copie lizibilă a actului de identitate al semnatarului.

Aceste prevederi pot suferi modificări/actualizări ocazionale. Va recomandăm să verificați la fiecare utilizare a website-ului www.marryjane.ro prezențele prevederi, pentru a fi tot timpul informați în legătura cu acestea. Prin accesarea website www.marryjane.ro sau utilizarea serviciilor COMERCIAL SHSD S.R.L prin intermediul website-ului, ulterior modificărilor, se vor considera acceptate, noile prevederi.

 1. Securitatea Datelor Personale și Politica de Confidențialitate

Vă informăm că, în conformitate cu legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date, modificată și completată, și Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, www.marryjane.ro are obligația de a prelucra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de utilizatori/clienți, informațiile referitoare la numele și prenumele, telefon, adresă (domiciliu/reședința), e-mail vor fi înregistrate în baza noastră de date în scopul finalizării, trimiterii și facturării produselor și serviciilor comandate.

www.marryjane.ro este înregistrată în Registru de Evidență a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal al ANSPDCP sub nr. 33833.

www.marryjane.ro  aplică măsuri de securitate stricte pentru protejarea datelor gestionate, precum și pentru a ne asigura că aceste date nu sunt pierdute, expuse, alterate sau folosite în alte scopuri decât cele normale. www.marryjane.ro garantează că datele personale nu vor fi vândute. www.marryjane.ro garantează securitatea și confidențialitatea datelor găzduite și transmise prin sistemul informatic. Aceste informații vor putea fi folosite de către www.marryjane.ro, pentru a trimite utilizatorilor/clienților confirmarea comenzilor, diverse oferte speciale, promoții ,crearea de rapoarte statistice a vânzărilor, traficului etc. www.marryjane.ro nu încurajează SPAM-ul, nu furnizează și nu vinde adresa dvs. de email unor terți (persoane fizice sau juridice). www.marryjane.ro asigură că datele personale să nu fie difuzate către terți prin vânzare, dezvăluire parțiala sau închiriere.

www.marryjane.ro nu solicită utilizatorilor/clienților săi prin niciun mijloc de comunicare (telefon/e-mail etc.) informații confidențiale, date despre conturi bancare, parole personale, etc. În cazul în care utilizatorul/clientul le divulgă unor terți, acesta poartă întreaga responsabilitate pentru acțiunile sale. Astfel, în cazuri de divulgare de astfel de date, utilizatorul/clientul nu este răspunzător pe www.marryjane.ro pentru niciun fel de prejudiciu.

 1. Notificări și acțiuni privind informațiile despre utilizatori/clienți

Clienților/utilizatorilor sunt garantate drepturile prevăzute de Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a se adresa justiției în caz de încălcare a drepturilor sale.

Clienții/utilizatorii au dreptul de a solicita ștergerea totală sau parțială a datelor cu caracter personal. La cererea scrisă, datată și semnată, a utilizatorilor/clienților expediată pe adresa de email: info@marryjane.ro, sau la următoarea adresă de corespondentă: COMERCIAL SHSD S.R.L, cu sediul în Cluj, Cluj-Napoca Str.Tarnavelor nr. 34 camera 5, jud.Cluj, sub numărul J12/4186/2019, cod fiscal 41827871, www.marryjane.ro

se obligă:

– să confirme solicitanților, dacă prelucrează sau nu date personale;

– să rectifice, actualizeze, blocheze, să șteargă sau transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a căror prelucrare nu este conform dispozițiilor Legii nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date;

– să înceteze prelucrarea informațiilor cu caracter personal ale utilizatorului/clientului, dacă acesta solicită acest lucru;

3.1. Comunicarea modificărilor

Dacă informațiile de identificare ale unui utilizator/client se schimbă sau dacă un utilizator/client dorește să renunțe la serviciile noastre, vom avea grijă să corectam, să actualizam sau să eliminăm acele date personale care ne-au fost încredințate de către utilizator/client. Acest lucru poate fi realizat fie de pe pagina de înregistrare, fie prin intermediul unui e-mail trimis la adresa info@marryjane.ro.

 1. Colectarea automată de date cu caracter non-personal (COOKIES)

În unele cazuri, este posibil ca www.marryjane.ro să colecteze informații cu caracter non-personal despre utilizatori/clienți. Exemple de informații de acest tip sunt: tipul de browser folosit, sistemul de operare al calculatorului folosit și numele domeniului website-ului de unde a fost făcute conexiunea la site. În timpul vizionarii site-ului, www.marryjane.ro va putea stoca anumite informații despre utilizator/client. Aceste informații vor fi sub forma unui fișier “Cookie” sau a unui fișier similar. Aceste fișiere “Cookies” ajută www.marryjane.ro să construiască un site sau publicitate care să răspundă cât mai bine intereselor și preferințelor utilizatorilor/clienților. Cu cele mai multe browser-e de Internet se pot șterge sau bloca fișierele “Cookies” sau se poate primi o atenționare înaintea primirii unui astfel de fișier. www.marryjane.ro recomandă utilizatorilor/clienților să consulte instrucțiunile browser-ului sau fișierul de ajutor pentru a afla mai multe informații despre aceste funcții.

 1. Politica de vânzare online

Toate informațiile folosite pentru descrierea produselor sau a serviciilor disponibile pe site (imagini statice/dinamice/prezentări multimedia/etc.) nu reprezintă o obligație contractuala din partea www.marryjane.ro, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare. Promoțiile prezente pe site sunt valabile într-o anumită perioadă de timp și în limita stocului disponibil. Accesul în vederea efectuării unei comenzi ii este permis oricărui client/utilizator. Pentru motive justificate www.marryjane.ro își rezervă dreptul de a restricționa accesul clientului/utilizatorului în vederea efectuării unei comenzi dacă acesta manifestă un comportament și limbaj neadecvat, sau are în istoricul comenzilor livrări refuzate. Prin lansarea unei comenzi pe site, clientul/utilizatorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care www.marryjane.ro își derulează operațiunile pe site.

 1. Notificarea primită de către client, imediat după efectuarea comenzii are rol de informare și nu reprezintă confirmarea comenzii. Această notificare se face electronic (e-mail) sau telefonic. marryjane.ro își rezerva dreptul de a modifica cantitatea de produse din comandă. Dacă modificăm cantitatea de produse, vom anunța clientul la adresa de e-mail sau la numărul de telefon puse la dispoziția www.marryjane.ro la efectuarea comenzii.

Clientul/Utilizatorul poate efectua comenzi pe site, prin adăugarea produselor și serviciilor dorite în coșul de cumpărături, urmând să finalizeze comanda efectuând plata prin una dintre modalitățile indicate expres. Odată adăugat în coșul de cumpărături, un produs este disponibil pentru achiziție în măsura în care există stoc disponibil pentru acesta. Adăugarea unui produs/serviciu în coșul de cumpărături, în lipsa finalizării comenzii, nu atrage după sine înregistrarea comenzii, implicit nici rezervarea automata a produsului/serviciului. Prin finalizarea comenzii, clientul consimte ca toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare online, sunt corecte, complete și adevărate la data plasării comenzii. Prin finalizarea comenzii, clientul consimte ca www.marryjane.ro poate să îl contacteze, prin orice mijloc disponibil agreat de www.marryjane.ro, în orice situație în care este necesară contactarea clientului.

www.marryjane.ro poate anula comanda efectuata de către client, în urma unei notificări prealabile adresate clientului, fără nici o obligație ulterioară a vreunei părți, sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese în următoarele cazuri:

– datele furnizate de către client, pe site sunt incomplete si/sau incorecte;

– clientul manifesta comportament și limbaj neadecvat;

– clientul are în istoricul comenzilor livrări refuzate, neridicate;

 1. Transferul proprietății produselor

Proprietatea asupra produselor va fi transferată la livrare, înțelegând prin livrare – semnarea de primire a documentului de transport furnizat de către serviciile de Curierat Rapid sau Posta Română.

 1. Răspunderea marryjane.ro

www.marryjane.ro nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care clientul său o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către www.marryjane.ro a oricărei din obligațiile sale conform comenzii și pentru daune care rezultă din utilizarea produselor și serviciilor după livrare și în special pentru pierderea acestora.

 1. Forța Majoră

Nici una din parți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, daca o astfel de neexecutare este datorată unui eveniment de forță majoră, în conformitate cu legislația în vigoare.

 1. Legea Aplicabila – Jurisdicția

Contractul este supus legii române. Eventualele litigii apărute intre www.marryjane.ro și client se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibil, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente.

 1. Newsletter – vârsta minima legala 16 ani, și 18 ani în cazul marryjane.ro

În cadrul profilului său de client pe www.marryjane.ro, un utilizator poate să opteze pentru primirea noutăților de la www.marryjane.ro. Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date, www.marryjane.ro are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care le furnizați despre dumneavoastră. Prin abonarea la newsletter ele de la www.marryjane.ro, utilizatorul își manifesta expres acordul de a primi pe lângă newsletter ele periodice, notificări din partea www.marryjane.ro cu privire la noile facilități și servicii lansate. Informațiile personale colectate de www.marryjane.rosunt folosite pentru livrarea conținutului newsletter-ului personalizat (Nume, Prenume, Email). Fiecare membru, care a optat pentru primirea newsletter lor este adăugat automat în lista utilizatorilor ce vor primi newsletter. Fiecare email primit conține informații clare pentru dezabonare. Dezabonarea se efectuează în momentul în care utilizatorul da click pe link-ul unsubscribe, apoi modificările operând instant în baza de date. După ce un utilizator se dezabonează, nu va mai primi nici un newsletter din partea www.marryjane.ro, decât în cazul în care optează, din nou pentru abonare.

 1. Returul produselor

Conform art.13 alin.(3) și art.14 din O.U.G Nr. 34/2014 privind regimul juridic al contractelor la distantă a Legii nr. 51/2003, care aprobă Ordonanța, “consumatorul are dreptul de a denunța unilateral contractul la distanță, în termen de 14 zile calendaristice, fără penalități și fără invocarea vreunui motiv. Produsele pot fi returnate numai dacă acestea sunt în aceeași stare în care au fost trimise clientului, în ambalajul original, cu etichetele intacte și împreună cu toate documentele care le-au însoțit (certificat de garanție, factura, etc) sa nu prezinte sub nici o formă semne de uzura. Produsele ce constituie un set, trebuie returnate ca și set. Clientul se obligă ca înainte de expedierea returului să trimită un e-mail pe adresa info@marryjane.ro., care să conțină:

– data expedierii coletului;

– numărul comenzii;

– numărul facturii;

– suma de returnat;

Clientul are dreptul să notifice în scris comerciantului că renunță la cumpărare, fără penalități și fără invocarea unui motiv, în termen de 14 zile calendaristice de la primirea produselor sau, în cazul prestărilor de servicii, de la încheierea contractului. În cazul omiterii acestei clauze, produsele sau serviciul sunt considerate livrate fără cerere de comandă din partea consumatorului. Cheltuielile de returnare vor fi suportate de client iar rambursarea contravalorii produselor se va face în cel mult 30 de zile de la retur, prin mandat poștal sau transfer bancar. Dacă produsele sunt returnate într-o stare în care nu mai pot fi vândute ca și noi sau resigilate, îi vom reexpedia produsele, pe cheltuiala acestuia, fără a returna plata.

 1. Prețul

Preturile afișate în cadrul site-ului www.marryjane.ro sunt în Lei (RON) și includ TVA. Preturile afișate sunt valabile la momentul accesări paginii unde acestea sunt afișate pe www.marryjane.ro rezervând-și dreptul de a le modifica oricând, fără nici un preaviz sau notificare. Prin efectuarea unei comenzi pe site-ul www.marryjane.ro vă obligați irevocabil să plătiți contravaloarea produselor comandate.

 1. Livrarea Produselor

Livrarea produselor se efectuează prin intermediul Fan Courier. Costul expedierii produselor prin Fan Courier este de 20 lei oriunde în tara.

Comenzile preluate zilnic până în ora 15:00 vor fi expediate în ziua curentă, excepție fac zilele de Sâmbătă, Duminica zile în care nu se livrează colete !

NU livram produse la adresa de tip : POST RESTANT !

Termenul de livrare a serviciilor de curierat și ale poștei romane poate varia intre :

Fan Courier: 24 – 72 ore lucrătoare

Produsele și ofertele de pe site-ul www.marryjane.ro care includ transport gratuit se vor expedia pe cheltuiala www.marryjane.ro prin Fan Courier.

Costurile de transport sunt suportate în întregime de către cumpărător, excepție fiind ofertele care includ transport gratuit !

www.marryjane.ro se obliga sa proceseze toate comenzile și sa expedieze produsele comandate (în limita stocului disponibil) în termen de maxim 24 de ore lucrătoare de la data efectuării fiecărei comenzi. Produsele sunt considerate livrate în momentul predării acestora către curier.

Clientul/Cumpărătorul va face dovada identității sale, dacă e necesar prin unul sau mai multe acte emise de autorități oficiale și va comunica numărul de comandă atribuit de către vânzător. În cazul în care clientul se află în imposibilitatea recepționarii comenzii în mod personal, comanda va fi lăsat la adresa precizată doar unei persoane cu vârsta mai mare de 18 ani și doar în cazul comunicării către serviciile de Fan Courier, a numărului comenzii. Nici o cerere de livrare a unei comenzi nu va putea fi onorată dacă clientul nu îndeplinește condițiile de mai sus.

13.1. NU !!! se ridica, recepționează, accepta colete de la Fan Courier (societăți care prestează servicii de curierat) daca coletele sunt sau prezinta :

– urme de lovituri, umezeala,

– deteriorări în urma transportului,

– reambalate cu alta banda adeziva decât cea folosita de către noi (www.marryjane.ro)

– date client incorecte (nume, prenume, adresa, număr telefon) tipărite pe mandat/buletin poștal sau AWB,

– suma de plată mai mare sau mai mică decât comanda plasată pe site (www.marryjane.ro) sau telefonic,

NU ne asumăm răspunderea de a despăgubi clienții în cazul în care coletele se recepționează, ridică, acceptă de la Fan Courier (societăți care prestează servicii de curierat) prezentând una din informațiile enumerate mai sus !!!

 1. Drepturi de autor

Întregul conținut al site-ului www.marryjane.ro este protejat conform legii dreptului de autor și legilor privind drepturile de proprietate intelectuala. Folosirea fără acordul scris al www.marryjane.ro oricăror elemente aparținând site-ului se pedepsește conform legilor în vigoare.

Conținutul, astfel cum este definit în preambul, incluzând dar nelimitând  la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text sau conținut multimedia prezentate pe site, sunt proprietatea exclusiva a furnizorilor / producătorilor de drept a produselor, acestora fiindu-le rezervate toate drepturile obținute în acest sens.

E-mail pentru dreptul de autor: info@marryjane.ro

 1. Stocul produselor

Nu garantăm stocul produselor afișate pe www.marryjane.ro și nu ne asumăm răspunderea asupra acestui fapt.

Motivul: deoarece pe site-ul www.marryjane.ro comenzile se pot face telefonic, stocul produselor din magazin nu scad la comanda telefonică.

Din acest motiv vă rugăm după ce plasați o comanda pe www.marryjane.ro, să ne contactați prin e-mail (info@marryjane.ro). În cazul în care ați comandat un produs care nu este pe stoc (fizic), avem obligația în termen de 24 h să vă anunțăm telefonic sau prin e-mail despre acel produs.

Important

Ne rezervăm dreptul de a refuza colaborarea cu clienții ce manifestă comportament și limbaj neadecvat, sau au în istoricul comenzilor livrări refuzate.

Va rugăm să ne contactați telefonic sau prin e-mail după plasarea comenzii .

2020-07-08